Ez a fekete lyuk van a Tejútrendszer központjában, íme az első fotó! - Blikk - Blikk.hu Az Európai Déli Obszervatórium tudósainak először sikerült felvételt készíteni a Tejút közepén lévő fekete lyukról. Author :

#technology #tech #innovation #engineering #business #iphone #technews #science #design #apple #gadgets #electronics #android #programming #software #smartphone #samsung #instagood #coding #computer #pro #instatech #education #security #gadget #mobile #instagram #technologynews #HATINC READ MORE : https://hatinco.com/7p3dpg9.htm


トップ   編集 凍結 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS
Last-modified: 2022-05-13 (金) 02:32:04